COMUNITATS

20 de January del 2016

Treballem amb un gran nombre d'administradors de finques. Per donar el millor servei tant als veïns com al propi administrador. Realitzem els treballs necessaris per l'adequació de les finques a la normativa vigent, pel que respecta a l'electricitat, l'aigua, gas i comunicacions. Realitzem feines com canvis de muntants, lluminàries, canvis de batería de comptadors,...