DOMOTICA

20 de January del 2016

Un sistema de domòtica permet la gestió i control centralitzat de diferents aparells i sistemes de la seva llar, amb la qual cosa s'aconsegueix un major confort, estalvi d'energia i millora de la seguretat. Permet una gestió in-situ mitjançant pantalles tàctils, és programable i també es pot efectuar de manera remota a través del telèfon o...