VEU I DADES

20 de January del 2016

Xarxes informàtiques. Cablejat telefonía. Intèrfons. Racks de veu i dades. Instal.lacions domòtiques. Control d'accessos. Alarmes de detecció d'incendis. Alarmes de detecció d'intrusos. Sistemes de videovigilància...